• 1 Mạnh Hoàng
 • 2 Nguyễn Thành Đạt
 • 3 SBTC Sena
 • 4 Hà Tiều Phu
 • 5 Đỗ Ngọc Duy

NẠP THẺ THƯỜNG TẶNG 30%. ƯU TIÊN NẠP THẺ VIETTEL & VINA.

NẠP MOMO HOẶC ATM VÀ TỪ 100k TẬNG THÊM 70% - NẠP TỪ 500k TẶNG THÊM 100%

Fanpage của SHOP: (Click Để Vào Ngay)

-40%

Acc LOL #780

Acc LOL #780

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 4
48.000đ
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 66
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #745

Acc LOL #745

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 67
 • Bảng Ngọc: 4
48.000đ
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 67
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #699

Acc LOL #699

 • Rank: Kim cương
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 69
 • Bảng Ngọc: 5
48.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 69
 • Rank: Kim cương

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #82

Acc LOL #82

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 116
 • Bảng Ngọc: 2
48.000đ
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 116
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #81

Acc LOL #81

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 131
 • Bảng Ngọc: 9
48.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 131
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #80

Acc LOL #80

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 141
 • Bảng Ngọc: 25
48.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 141
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #79

Acc LOL #79

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 119
 • Bảng Ngọc: 18
48.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 119
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #78

Acc LOL #78

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 164
 • Bảng Ngọc: 9
54.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 164
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #76

Acc LOL #76

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 122
 • Bảng Ngọc: 9
54.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 122
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #75

Acc LOL #75

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 8
54.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Rank: Bạc

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #74

Acc LOL #74

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 129
 • Bảng Ngọc: 3
54.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 129
 • Rank: Vàng

MUA NGAY

-40%

Acc LOL #73

Acc LOL #73

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 125
 • Bảng Ngọc: 5
54.000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 125
 • Rank: Bạc

MUA NGAY